kvalita a politika firmy - certifikace

KVALITA A POLITIKA FIRMY

KVALITA

Společnost má od roku 2008 certifikovaný systém pro kvalitu (Quality Management Systém) dle ČSN EN ISO 9001:2009 a od roku 2012 má certifikovaný systém pro životní prostředí (Environmental Management Systém) dle ČSN EN ISO 14001:2004. Udělení certifikátů je od společnosti Bureau Veritas s akreditací od ČIA.

K dílům dodáváme materiálové atesty i rozměrové protokoly dle požadavku zákazníka. Samozřejmostí je vzorkování podle VDA 2, PPAP, EMPB.

Výhradním dodavatelem používaných chemických přípravků je společnost Atotech, která se také stará o servis funkčních lázní a technickou podporu.

Novinka: Společnost má uzavřenou Smlouvu o sdruženém plnění s EKO-KOM , a.s. a je registrována pod číslem EK-P00120008.

POLITIKA KVALITY A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ SEVEN-K, s.r.o.

Úkolem tohoto dokumentu je stanovit základní strategii společnosti SEVEN-K, s.r.o., která se zabývá povrchovými úpravami. Všichni naši zaměstnanci se snaží poskytovat služby na co nejvyšší úrovni, abychom uspokojili požadavky našich zákazníků a předcházeli jejich očekávání v kvalitě našich služeb. Politika kvality a životního prostředí vychází ze základního předpokladu podnikání, tj. uspokojování očekávání, potřeb a požadavků našich zákazníků a je závazným záměrem společnosti ke kvalitě a vlivu na životní prostředí. Směřuje nejen k udržení pozice (zajištění konkurenceschopnosti na trhu), ale především k trvalému růstu dosažení dlouhodobé prosperity a prevenci znečištění životního prostředí Neustálé vylepšování kvality dodávaných výrobků a služeb je základní myšlenkou této politiky kvality a životního prostředí. Jsme si vědomi, že ustálenou vysokou kvalitu (při optimální produktivitě a rentabilitě naší práce, pružnosti reakce na požadavky objednatelů a snižování vlastních nákladů) můžeme dosáhnout pouze s takovou politikou kvality, která se týká veškerých aktivit naší firmy, všech jejich zaměstnanců. Každý jednotlivec musí přispívat svým dílem k uskutečňování politiky kvality a životního prostředí firmy. Kvalitu spoluvytváří dobré jméno společnosti, je nutnou podmínkou pro prosperitu firmy.

Kvalita a životní prostředí poskytovaných služeb je zvyšována zaváděním a neustálým udržováním systému managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001:2009 a systému environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14001:2005. Nabízíme pro zákazníka vždy komplexní, kvalifikované a kvalitně zpracované řešení zadané zakázky.

Kvalifikace pro nás znamená zajištění všech dostupných podkladů nutných pro řešení, nasazení vysoce kvalifikovaných pracovníků a vytvoření koncepce řešení odpovídající současnému stavu znalostí a dovedností v daném oboru.

Realizované služby musí být ve shodě se specifikovanými normami a se všemi právními předpisy a jinými požadavky, týkající se činností společnosti, a ke kterým se společnost zavázala a které se vztahují k environmentálním aspektů. Zajistit neustálé zlepšování integrovaného systému kvality a životního prostředí a prevenci znečištění. Preventivně předcházet havarijním situacím, které mohou v konečném důsledku nepříznivě ovlivnit životní prostředí.

Materiál a zařízení pro výkon veškeré činnosti nakupovat jen u dodavatelů, ke kterým máme dostatečnou důvěru a partnerský vztah, a jejichž materiály neovlivňují v rámci celého svého cyklu životní prostředí.

Vedení společnosti se zavazuje podporovat tuto politiku kvality a životního prostředí a poskytovat potřebné zdroje pro její plnění a zvyšování efektivnosti systému managementu kvality a environmentálního managementu. Bude sdělována všem osobám, které pracují pro společnost nebo s pověřením společnosti a bude spolupracovat se širokou veřejností, zainteresovanými stranami a spolupracovat se státní správou.

V Králíkách dne 31.1.2011

Pavel Musil – jednatel společnosti

Reklama
 
TOPlist