kvalita a politika firmy - certifikace

KVALITA A POLITIKA FIRMY

KVALITA

Společnost má od roku 2008 certifikovaný systém pro kvalitu (Quality Management Systém) dle ČSN EN ISO 9001:2016 a od roku 2012 má certifikovaný systém pro životní prostředí (Environmental Management Systém) dle ČSN EN ISO 14001:2016. Udělení certifikátů je od společnosti Bureau Veritas s akreditací od ČIA.

K dílům dodáváme materiálové atesty i rozměrové protokoly dle požadavku zákazníka. Samozřejmostí je vzorkování podle VDA 2, PPAP, EMPB.

Výhradním dodavatelem používaných chemických přípravků je společnost Atotech, která se také stará o servis funkčních lázní a technickou podporu.

Novinka: Společnost má uzavřenou Smlouvu o sdruženém plnění s EKO-KOM , a.s. a je registrována pod číslem EK-P00120008.

POLITIKA SPOLEČNOSTI SEVEN-K, s.r.o.


Základním posláním společnosti Seven-K je poskytovat služby na co nejvyšší úrovni, abychom uspokojili požadavky našich zákazníků a předcházeli jejich očekávání v kvalitě našich služeb. Posilovat své významné postavení v oblasti povrchových úprav a specializovat se na oblasti služeb, ve kterých jsme lepší než naše konkurence.
Jsme si vědomi, že ustálenou vysokou úroveň (při optimální produktivitě a rentabilitě naší práce, pružnosti reakce na požadavky objednatelů a snižování vlastních nákladů) můžeme dosáhnout pouze s takovou politikou, která se týká veškerých aktivit naší firmy, všech jejich zaměstnanců a to neustálým zlepšováním všech procesů ve společnosti.
Úspěch společnosti vychází ze strategie společnosti, etického kodexu a z principů společenské odpovědnosti a dodržování zásad všemi zaměstnanci zejména v těchto oblastech:

Hodnoty a rozvoj společnosti
Stabilizovat a zlepšovat kvalitu našich výrobků trvalým procesem zlepšování systému kvality a všech činností a procesu ve společnosti. Uvědomovat si a řídit systém rizik. Vždy jednat v souladu s etickým kodexem a právními předpisy.

Životní prostředí
Chránit životní prostředí proti znečištění, neustále zvyšovat prevenci proti možnému znečištění životního prostředí. Šetrně využívat energie a přírodní zdroje. Neustále zlepšovat svůj enviromentální profil.

Zaměstnanci
Úspěch a dobré jméno společnosti jsou dány kvalitou jejich zaměstnanců. Ve vztahu k zaměstnancům je prioritou zajistit osobní rozvoj zaměstnanců, který zvyšuje jejich spokojenost, motivaci a přispívá k ochraně jejich zdraví a životního prostředí. Podporovat konstruktivní dialog, týmového ducha a pocit sounáležitosti se společností.

Obchodní partneři
Vytvářet s dodavateli, odběrateli i s veřejností vzájemně prospěšné vyvážené vztahy. Jednat v souladu s etickým kodexem.

Vedení společnosti se zavazuje podporovat tuto politiku a poskytovat potřebné zdroje pro její plnění.

Rozsah systému řízení managementu je určen oblastí certifikace dle uděleného certifikátu „GALVANICKÉ POVLAKOVÁNÍ KOVOVÝCH DÍLŮ. CHEMICKÉ NIKLOVÁNÍ KOVOVÝCH DÍLŮ. POVRCHOVÁ ÚPRAVA HLINÍKU“. Hranice systému jsou vymezeny areálem společnosti SEVEN-K dle LV 2369 a 2536 v katastrálním území Králíky.

V Králíkách dne 19.10.2018
Pavel Musil
Jednatel společnosti               

 

Reklama
 
TOPlist